đánh giá galaxy a9 pro: màn lớn, pin bền, trải nghiệm “tàm tạm”