ĐÁNH GIÁ GALAXY A9 PRO: MÀN LỚN, PIN BỀN, TRẢI NGHIỆM “TÀM TẠM”