GIÁ CHỈ CÒN 6 TRIỆU, MOTO X STYLE ĐÁNH BẬT MỌI ĐỐI THỦ TRONG TẦM GIÁ