Đại Hỏa Ngục Vương cài bom lửa lên 3 người chơi theo cơ chế nào?