CODE GAME TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN 3D, HƯỚNG DẪN NHẬP CODE MỚI NHẤT