NHAN CODE THIÊN THU VTC MỚI NHẤT, HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬN CODE THIÊN ĐỊA CHÍ TÔN