CODE TA LÀ HOÀNG THƯỢNG, CÁCH NHẬN VÀ NHẬP GIFTCODE TRONG GAME