Code Ta Là Hoàng Thượng, Cách Nhận Và Nhập Giftcode Trong Game