Code ta là hoàng thượng, cách nhận và nhập giftcode trong game