Code Làng Lá Phiêu Lưu Ký Mới Nhất, Cách Lấy Cách Nhập Giftcode