CHẾ ĐỘ PVP NÀO TRONG BLADE & SOUL CÓ TÍNH CHỈ SỐ TRANG BỊ CỦA NGƯỜI CHƠI?