Câu trả lời nào là đúng khi nói về găng tay đơn thiên thạch của khí công sư?