CÂU TRẢ LỜI NÀO LÀ ĐÚNG KHI NÓI VỀ GĂNG TAY ĐƠN THIÊN THẠCH CỦA KHÍ CÔNG SƯ?