Câu trả lời nào đúng khi nói về găng tay sao băng của võ sư?