BÀI 26: MỞ RỘNG NỀN FILE ẢNH BẰNG LỆNH CANVAS SIZE