CÁCH SỬA LỖI OUT OF RANGE TRONG LIÊN MINH HUYỀN THOẠI