Bảng Ngọc Morgana Mùa 10: Cách Chơi, Lên Đồ Morgana Và Cách Khắc Chế