BUKKA CỦA PHỤ BẢN HẮC LONG CẦN SỬ DỤNG MẤY LOẠI KĨ NĂNG KHỐNG CHẾ ĐỂ VƯỢT QUA CƠ CHẾ ĐẶC BIỆT?