Boss 2 chiến hạm câm lặng kuwajin sẽ triều hồi lũ quỷ mấy lần trong thời gian đánh?