Băng vệ của võ sư có thể đánh xuyên mấy lần bảo vệ của hộ vệ thần kiếm?