bang ngoc bo tro ap

Hướng dẫn nằm trong bảng ngọc hỗ trợ AP Phép 2023 Liên Minh Huyền Thoại tiên tiến nhất, update cơ hội nâng bảng ngọc damage quy tắc cho tới tướng tá Pháp Sư Mid đàng thân thiện mùa 13 vô LMHT vượt trội nhất bên trên ggmeo.

 • Hwei
 • Naafiri
 • Vex
 • Akshan
 • Yone
 • Sylas
 • Neeko
 • Fizz
 • Akali
 • Zoe
 • Ahri
 • Anivia
 • Annie
 • Aurelion Sol
 • Azir
 • Cassiopeia
 • Corki
 • Ekko
 • Galio
 • Heimerdinger
 • Irelia
 • Kassadin
 • Katarina
 • LeBlanc
 • Lissandra
 • Malzahar
 • Orianna
 • Ryze
 • Swain
 • Syndra
 • Twisted Fate
 • Veigar
 • Viktor
 • Vladimir
 • Yasuo
 • Zed
 • Ziggs
 • Bảng Ngọc Top

Bảng Ngọc AP mùa 13

Hwei

Hwei

Bạn đang xem: bang ngoc bo tro ap

Bảng ngọc Hwei mùa 13

Naafiri

Naafiri

Bảng ngọc Naafiri mùa 13

Vex

Vex

Bảng ngọc Vex mùa 13

Akshan

Akshan

Bảng ngọc Akshan mùa 13

Yone

Yone

Bảng hỗ trợ Yone

Sylas

Sylas

Bảng hỗ trợ Sylas

Neeko

Neeko

Bảng hỗ trợ Neeko

Fizz

Fizz

Bảng hỗ trợ Fizz

Akali

Akali

Bảng hỗ trợ Akali

Zoe

Zoe

Ngọc hỗ trợ Zoe mùa 13

Ahri

Ahri

Ngọc hỗ trợ Ahri mùa 13

Anivia

Anivia

Ngọc hỗ trợ Anivia mùa 13

Annie

Annie

Ngọc hỗ trợ Annie mùa 13

Aurelion Sol

Aurelion Sol

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Azir

Azir

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Cassiopeia

Cassiopeia

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Corki

Corki

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Ekko

Ekko

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Galio

Galio

Xem thêm: code phuc kich

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Heimerdinger

Heimerdinger

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Irelia

Irelia

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Kassadin

Kassadin

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Katarina

Katarina

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

LeBlanc

LeBlanc

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Lissandra

Lissandra

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Malzahar

Malzahar

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Orianna

Orianna

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Ryze

Ryze

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Swain

Swain

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Syndra

Syndra

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Twisted Fate

Twisted Fate

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Veigar

Veigar

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Viktor

Viktor

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Vladimir

Vladimir

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Yasuo

Yasuo

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Zed

Zed

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Xem thêm: tong hop game snes game dia vuong

Ziggs

Ziggs

Ngọc hỗ trợ Aurelion Sol mùa 13

Trên đấy là những bảng ngọc hỗ trợ AP Phép mùa 13 LOL được ggmeo update tiên tiến nhất, những ngọc hỗ trợ cơ bạn dạng giành riêng cho Pháp Sư Mid đàng thân thiện 2023 mạnh nhất gồm: Pháp Thuật, Triệu Hồi Aery, Thiên Thạch Bế Tắc Ẩn, Tăng Tốc Pha.., chúng ta cũng có thể tham ô thêm thắt nhé, cám ơn các bạn vẫn quan tiền tâm!

Bài viết lách coi nhiều