Zed Mùa 12: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ Zed Mạnh Nhất