Karma Sp, Top Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Lên Đồ & Cách Chơi