Karma sp, top mùa 11: bảng ngọc bổ trợ, lên đồ & cách chơi