KARMA SP, TOP MÙA 11: BẢNG NGỌC BỔ TRỢ, LÊN ĐỒ & CÁCH CHƠI