BÀ BÁº§U ăN NGÁº£I CÁ»©U đưÁ»£C KHÔNG? CÓ GÂY SÁº£Y THAI HAY KHÔNG?