Bà bầu äƒn mì tôm ä‘æ°á»£c không? mì cay có ảnh hæ°á»Ÿng tới da của bé?