Ăn hạt sen khi mang thai ä‘ể hấp thụ những lợi ích vàng từ thần dæ°á»£c này!