Vô Tư Ăn Dưa Vàng Xắt Sẵn Khi Mang Bầu, Mẹ Và Thai Nhi Suýt Mất Mạng