+

Hiệu ứng cầu phúc là của trang bị nào sau đây?

+

Hiệu ứng nước tha hóa có thể cộng dồn tối đa bao nhiêu lần?

+

Vệ hồn kiếm được từ boss cuối phụ bản hang người tuyết tên là gì?

+

Mak Sobo gọi được tối đa bao nhiêu Kiếm sư để trợ giúp?

+

Kĩ năng nào của Khí Công Sư được tính là 2 lần khống chế?

+

Mỗi cấp độ Hồng Môn sẽ cung cấp cho ngươi chơi bao nhiêu điểm?

+

Với mỗi 10% HP bị mất, Xích Long sẽ làm gì?

+

Jinsoyun thực hiện đòn Phá Thiên lúc nào?

+

Hiệu ứng Bị đóng băng trong Hang người tuyết cộng dồn tối đa bao nhiêu lần?

+

Vật phẩm nào được sử dụng ở vòng quay định mệnh của làng phong đăng

+

Quỷ Xiềng Xích tồn lại bao nhiêu lâu?

+

Chế độ PvP nào trong Blade & Soul có tính chỉ số trang bị của người chơi?

+

Làm cách nào để kháng lại hiệu ứng hoảng sợ của ak bul và kang gwi

+

Đại Hỏa Ngục Vương cài bom lửa lên 3 người chơi theo cơ chế nào?

+

Đồng linh thạch có mấy giai đoạn?

+

Tăng sát thương chí mạng là hiệu ứng theo bộ của trang bị nào?

+

Hiệu ứng Dòng điện siêu nhỏ trong Lăng Mộ Lãng Quên tồn tại trong bao nhiêu giây?

+

Trong chế độ Dễ, Đại Hỏa Ngục Vương sẽ bước vào cơ chế đặc biệt khi sinh lực còn bao nhiêu?

+

Hiệu ứng Nhiệt trong Hang người tuyết cộng dồn tối đa bao nhiêu lần?

+

Khuyên tai vua rồng nhận được từ đâu?