+

Trang sức nào sau đây sở hữu Hiệu ứng phân tâm?

+

Quỷ Xiềng Xích không biến mất khi Thuật Sư dùng kĩ năng nào?

+

Sương băng giá là kĩ năng đặc biệt của boss nào sau đây?

+

Boss Magolka Nhà tù Hắc Long gọi ra bao nhiêu boss nhỏ khi sử dụng Sự thấu hiểu của Magol?

+

Thanh nộ triệu hồi Rùa thần là bao nhiêu?

+

Xu thách đấu tinh nhuệ có thể trao đổi ở đâu

+

Giáng Long Thuật Nhánh 1 của Thuật Sư yêu cầu bí kíp nào?

+

Ám Long Chú Nhánh 2 của Thuật Sư yêu cầu bí kíp nào?

+

đại hỏa ngục vương hút hiệu ứng nào khi tóm thành công người chơi?

+

Phím tắt để mở học viện trong game là gì?